Hvammsskógur 43, 311 Borgarbyggð

6 Herbergja, 129 m2 Sumarhús, Verð:59.900.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. s. 570-4500 kynnir mjög vel staðsett, nýlegt og vandað 177,1 fermetra sumarhús/heilsárshús á 3.749,0 fermetra eignarlandi í Hvammi, Skorradal með stórkostlegu útsýni yfir Skorradalsvatn og fjallahringinn. Miklar timburverandir eru allt í kringum húsið ásamt um 100 fermetra verönd fyrir ofan húsið með vönduðum rafmagnspotti og skjólveggjum sem eru að hluta til klæddir með plexígleri þannig að útsýnis nýtur yfir vatnið. Við hlið hússins hafa tveir gámar verið grafnir niður og nýtast þeir sem góð geymsla sem er um 40 fermetrar að stærð. Eignin er skráð 129,0 fermetrar hjá Þjóðskrá en nýlega hefur verið byggt við eignina og hún endurgerð á vandaðan og ...

Grenimelur 3, 107 Reykjavík

8 Herbergja, 176.1 m2 Hæð, Verð:105.000.000 KR.

Eignin er seld og er í fjármögnunarferli. Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir til sölu virkilega glæsilega, bjarta, vel skipulagða og mjög mikið endurnýjaða 176,1 fermetra efri sérhæð og ris auk 28,0 fermetra bílskúrs í einstaklega fallegu og nýviðgerðu og steinuðu þríbýlishúsi, teiknuðu af Einari Sveinssyni, á frábærum stað við Grenimel í Reykjavík.  Eignin er mjög björt og frábærlega skipulögð með mjög stórum og björtum samliggjandi stofum með arni og útgengi á svalir, stóru eldhúsi, þremur baðherbergjum og 5 rúmgóðum svefnherbergjum. Hæðin er 137,8 fermetrar að stærð, forstofa á 1. hæð er 6,4 fermetrar, ris er 26,0 fermetrar og geymslur í kjallara eru ...

Kópavogsbakki 3, 200 Kópavogur

4 Herbergja, 151.5 m2 Einbýlishús, Verð:129.000.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir virkilega glæsilegt, vandað og vel skipulagt 185,5 fermetra einbýlishús á einni hæð með innbyggðum 34,0 fermetra bílskúr á frábærum stað á móti suðri við Kópavogsbakka 3 í Kópavogi.  Húsið er allt innréttað á afar vandaðan og smekklegan máta og innangengt er í bílskúr.  Lóðin er fullfrágengin og glæsileg, með hellulagðri innkeyrslu og stéttum með hitalögnum undir, steyptum veggjum, lýsingu og harðviðarveröndum, nánast viðhaldsfrí. Aukin lofthæð er í húsinu og innfelld lýsing í loftum í flestum rýmum, lýsing í veggjum, vönduð Vola tæki í eldhúsi og í baðherbergjum, heitur pottur á afgirtri viðarverönd og falleg lýsing á lóð, ...

Breiðagerði 15, 108 Reykjavík

5 Herbergja, 119.5 m2 Einbýlishús, Verð:70.900.000 KR.

Opið hús - Breiðagerði 15 - miðvikudaginn 24. október frá kl. 17.15 - 17.45 Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir til sölu virkilega fallegt, vel skipulagt, mjög mikið endurnýjað og virkilega vel staðsett 144,0 fermetra einbýlishús á einni hæð að meðtöldum 24,5 fermetra bílskúrs og auk um 30 fermetra rislofts að gólffleti, sem ekki er skráð í Fasteignaskrá Íslands, en er innréttað og nýtt sem sjónvarpsstofa á þessum eftirsótta stað við Breiðagerði í Reykjavík. Aukin lofthæð er á hluta neðri hæðar hússins og fallegir gifslistar í loftum.  Stórir gluggar eru á húsinu og það því virkilega bjart.  Samtals er gólfflötur húss og ...

Háholt 14, 220 Hafnarfjörður

4 Herbergja, 109.7 m2 Fjölbýlishús, Verð:40.400.000 KR.

-----Íbúðin er laus og til afhendingar við kaupsamning----- Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir til sölu, bjarta og vel skipulagða 4ra herbergja 109,7 fermetra (að meðtaldri 4,6 fermetra geymslu) íbúð á 2. hæð með rúmgóðum svölum til suðurs og fallegu útsýni til norðurs og suðurs í góðu fjölbýlishúsi við Háholt 14 í Hafnarfirði. Glæsilegt útsýni er úr svefnherbergjum til norðurs út á sundin, yfir höfnina í Hafnarfirði og höfuðborgarsvæðið og að Skarðsheiði, Esjunni og víðar.  Húsið og gluggar voru málaðir í fyrra. Einnig var sameign tekin í gegn í fyrra þar sem veggir voru málaðir og skipt um teppi á stigagangi. Nánari lýsing: Anddyri: með skáp, ...

Flókagata 41, 105 Reykjavík

5 Herbergja, 130.8 m2 Hæð, Verð:79.000.000 KR.

Opið hús - Flókagata 41 - þriðjudaginn 23. október frá kl.  17.15 - 17.45   Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir virkilega fallega 4 - 5 herbergja 130,8 fermetra neðri sérhæð með rúmgóðum suðaustursvölum á þessum eftirsótta stað við Flókagötu í Reykjavík. Húsið er hið glæsilegasta þar sem frönsk gluggasetning gefur því mikinn svip. Lóðin er afar falleg og vel hirt. Steyptir veggir við lóðarmörk, grasflöt og fallegur gróður. Húsinu hefur alla tíð verið vel við haldið. M.a. var skipt um þak (þakjárn og pappa) fyrir um 6 árum síðan. Skólplagnir voru endurnýjaðar undir húsi og út í götu fyrir um 15 árum síðan. ...

Efstasund 96, 104 Reykjavík

4 Herbergja, 85.1 m2 Hæð, Verð:44.900.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir mjög mikið endurnýjaða, bjarta og vel skipulagða 4ra herbergja 85,1 fermetra íbúð á jarðhæð með sérinngangi og gluggum í 4 áttir auk 35,0 fermetra bílskúrs í þríbýlishúsi við Efstasund í Reykjavík.  Lóðin sem er sameiginleg er 600,0 fermetrar að stærð, ræktuð og frágengin með viðarverönd til suðurs með skjólveggjum.  Eignin hefur verið mikið endurnýjuð að innan á sl. árum, m.a. gólfefni, fataskápar, innihurðir, baðherbergi, raflagnir og tafla, neysluvatnslagnir, ofnalagnir, klóaklagnir o.fl.  Hitalagnir eru í gólfum í forstofu, baðherbergi og eldhúsi.   Allt gler og gluggar í íbúðinni er í góðu ástandi, nýjir að hluta, og þakjárn, þakpappi ...

Furugrund Til leigu 30, 200 Kópavogur

4 Herbergja, 75.8 m2 Fjölbýlishús, Verð:0 KR.

--------------------------------------- Furugrund - 3ja herbergja íbúð til leigu ----------------------------- Fasteignamarkaðurinn ehf. kynnir til leigu 3ja herbergja 66,0 fermetra íbúð á 2. hæð ásamt herbergi í kjallara með aðgengi að salerni í sameign. Íbúðin er laus til afhendingar 1. nóvember 2018. Leigutími er 1 ár.  Leiguverð er kr. 250.000.- pr.mán.  Eignin skiptist þannig: Forstofa, með skáp. Parket á gólfi. Stofa, parket á gólfi. Útgengi á rúmgóðar suðursvalir. Eldhús, með hvítri innréttingu. Parket á gólfi. Tvö svefnherbergi, bæði með skápum. Parket á gólfum. Baðherbergi, með sturtuklefa, upphengdu salerni, innréttingu og handklæðaofni. Flísar á gólfi og á veggjum. Geymsla, í kjallara. Þvottaherbergi, sameiginlegt í kjallara.  Hjóla- og vagnageymsla, sameiginlegt í kjallara.

Stóragerði 24, 108 Reykjavík

2 Herbergja, 49.7 m2 Fjölbýlishús, Verð:30.000.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir til sölu bjarta og fallega 2ja herbergja 49,7 fermetra íbúð á jarðhæð í góðu og nýviðgerðu fjölbýlishúsi við Stóragerði 24 í Reykjavík.  Verið er að ljúka við utanhússframkvæmdir og munu seljendur greiða fyrir þær framkvæmdir.   Íbúðin getur verið laus við kaupsamning. Lýsing eignar: Forstofa: parketlögð og með fatahengi.  Baðherbergi: flísalagt gólf og hluti veggja, vaskskápar og sturtuklefi.  Eldhús: parketlagt og með ljósum viðarinnréttingum með flísum á milli skápa. Lítil borðaðstaða er í eldhúsi. Stofa: parketlögð og björt með gluggum til suðurs.  Svefnherbergi: parketlagt og með fataskápum. Á hæðinni eru: Sér geymsla: sem er 2,7 fermetrar að stærð. Sameiginlegt þvotta- og þurrkherbergi: sem er mjög ...

Móabarð 34, 220 Hafnarfjörður

3 Herbergja, 81.8 m2 Fjölbýlishús, Verð:31.900.000 KR.

Eignin er seld og er í fjármögnunarferli. -----Íbúðin er laus og til afhendingar við kaupsamning---- Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir til sölu, bjarta og vel skipulagða 3ja herbergja 81,8 fermetra (að meðtaldri 5,8 fermetra geymslu) íbúð á 2. hæð með rúmgóðum svölum til vesturs með fallegu útsýni í góðu fjölbýlishúsi við Móabarð 34 í Hafnarfirði.  Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni til austurs út á sundin, yfir höfnina í Hafnarfirði og höfuðborgarsvæðið og að Skarðsheiði, Esjunni og víðar.  Lýsing eignar: Forstofa/gangur: með skáp, dúkur á gólfi. Barnaherbergi: með lausum skáp, dúkur á gólfi. Hjónaherbergi: með skápum, dúkur á gólfi. Eldhús: með eldri innréttingu og eldri tækjum. Opið er á milli efri og neðri ...

Skógarhlíð 22, 105 Reykjavík

0 Herbergja, 450 m2 Atvinnuhúsnæði, Verð:0 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir til sölu um 450 fermetra heila húseign og þremur hæðum auk 1.350 fermetra byggingarréttar á þessum gróna og fallega stað miðsvæðis í Reykjavík þar sem skólar, leikskólar og önnur þjónusta er þegar fyrir hendi.  Byggja má 12 nýjar íbúðir í 1.300 fermetra nýbyggingu og breyta núverandi húsnæði í 6 íbúðir, allt skv. fyrirliggjandi samþykktu deiliskipulagi.  Skógarhlíð 22 - Þóroddsstaðir er um 500 fermetrar að stærð og voru efri hæðir þess nýlega innréttaðar sem vandað skrifstofuhúsnæði.  Í kjallara hússins eru tvær íbúðir, sem hafa verið í útleigu.  Ástand eignarinnar virðist vera gott að innan og utan en athuga ...

Boðagrandi 2a, 107 Reykjavík

2 Herbergja, 83.6 m2 Fjölbýlishús, Verð:44.900.000 KR.

--------Boðagrandi 2A. Opið hús miðvikudaginn 24. október milli kl. 17:15 og 17:45-------- Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir til sölu mjög bjarta, vel skipulagða og fallega 2ja herbergja 83,6 fermetra íbúð með tvennum svölum í vönduðu fjölbýlishúsi með lyftu á þessum eftirsótta stað í vesturbænum.  Sér bílastæði í lokaðri og upphitaðri bílageymslu fylgir með í eigninni.  Lýsing eignar: Forstofa: flísalögð og með fataskápum. Gangur: flísalagður. Baðherbergi: flísalagt gólf og veggir, baðkar með sturtuaðstöðu og miklar innréttingar með tengi fyrir þvottavél og þurrkara.  (Einnig sér þvottaherbergi innan íbúðar, en nýtt sem vinnuherbergi). Hjónaherbergi: rúmgott, parketlagt og með fataskápum á heilum vegg.  Stofa: björt og rúmgóð með útgengi á svalir ...

Álfaskeið 52, 220 Hafnarfjörður

6 Herbergja, 182.4 m2 Einbýlishús, Verð:79.900.000 KR.

-------Álfaskeið 52. Opið hús þriðjudaginn 23. október milli kl. 17:15 og 17:45-------- Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir til sölu virkilega fallegt og sjarmerandi 214,4 fermetra einbýlishús á tveimur hæðum, að meðtöldum 32,0 fermetra sérstæðum bílskúr á fallegum útsýnisstað við Álfaskeið í Hafnarfirði. Í dag eru fjögur góð svefnherbergi á efri hæð. Eitt svefnherbergið er í dag nýtt sem sjónvarpsrými/skrifstofa. Húsið er bjart með stórum gluggum og fallegu útsýni af báðum hæðum. Rúmgóðar svalir til suðurs og stór afgirt verönd til suðurs með heitum potti. Afar fallegt útsýni er að fjallagarðinum í suðri, Helgafelli og yfir Lækinn í Hafnarfirði.  Húsið hefur fengið gott ...

Ránargata 3, 101 Reykjavík

3 Herbergja, 84.7 m2 Hæð, Verð:44.900.000 KR.

Opið hús - Ránargata 3 - mánudaginn 22. október frá kl. 17.15 - 17.45 Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir virkilega fallega, vel skipulagða og þó nokkuð endurnýjaða 84,7 fermetra 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í góðu steinsteyptu þríbýlishúsi við Ránargötu í Reykjavík. Baðherbergi er með glugga og er nýlega endurnýjað og eldhúsinnrétting er tiltölulega nýleg með nýjum tækjum. Lýsing eignar: Forstofa/hol: parketlagt og bæði með fataskápum og fatahengi.  Baðherbergi: með glugga og gengið í það bæði úr holi og úr hjónaherbergi. Flísar á gólfi og veggjum handklæðaofn, góðar innréttingar þar sem er tengt fyrir þvottavél, vegghengt wc og flísalögð sturta. Hjónaherbergi: rúmgott, parketlagt og með ...

Sunnuvegur 5, 104 Reykjavík

10 Herbergja, 386 m2 Einbýlishús, Verð:149.000.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf., s. 570-4500 kynnir til sölu virkilega vel skipulagt og glæsilegt 386,0 fermetra einbýlishús á tveimur hæðum, teiknað af Kjartani Sveinssyni, á 910,0 fermetra gróinni og skjólsælli lóð á þessum einstaka stað alveg niður við Laugardalinn.  Aukaíbúð er í hluta neðri hæðar hússins.  Húsið er mikið upprunalegt hið innra en virðist vera í mjög góðu ástandi hið ytra og þakpappi á húsinu var endurnýjaður fyrir þremur árum.  Lýsing eignar: Efri hæð hússins, sem er 214,0 fermetrar að stærð, skiptist þannig: Forstofa: marmaralögð og með fataskápum. Gestasnyrting: með glugga, flísalagt gólf og veggir. Hol: stórt og marmaralagt. Stofa: er parketlögð, björt og rúmgóð og með fallegum ...

Stýrimannastígur 5, 101 Reykjavík

2 Herbergja, m2 Tví/Þrí/Fjórbýli, Verð:0 KR.

Til leigu - 2ja herbergja íbúð á jarðhæð og bílskúr. Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir til leigu 47,2 fermetra 2ja herbergja íbúð á jarðhæð við Stýrimannastíg 5 í Reykjavík.  Íbúðin skiptist þannig: Forstofa, parketlögð. Hol, parketlagt. Stofa, parketlögð. Eldhús, með snyrtilegri viðarinnréttingu, flísar á milli efri og neðri skápa, dúklagt gólf og tengi fyrir uppþvottavél. Herbergi, parketlagt. Baðherbergi með glugga og sturtu, dúklagt gólf.  Tvær geymslur. Sameiginlegt þvottaherbergi er í kjallara hússins og er sérinngangur í það af baklóð hússins.  Íbúðin er laus til afhendingar strax. Leiguverð er kr. 170.000.- pr. mán. Leigutími er umsemjanlegur. Einnig er til leigu 15,0 fermetra bílskúr sem er nýlega endurbyggður. ...

Vatnsendahlíð (leigulóð) 202, 311 Borgarbyggð

0 Herbergja, 0 m2 Lóð / Jarðir, Verð:1.000.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf., s. 570-4500 kynnir sumarbústaðalóð á útsýnisstað við Vatnsendahlíð 202 í Skorradalshreppi. Lóðin er leigulóð 5.195,0 fermetrar að stærð, kjarri vaxin.   Um er að ræða leigulóð á góðum stað með nýjum 20 ára lóðarleigusamningi. Lóðarleiga er ca 147.480 á ári. Kvöð um að ganga í félag frístundahúsa á svæðinu og greiða félagsgjald samkvæmt samþykktum félagsins hverju sinni. Óskað er eftir tilboði í lóðina.

Hallkelsstaðir Jörð, 320 Reykholt Borgarfirði

0 Herbergja, 0 m2 Lóð / Jarðir, Verð:0 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir til sölu 497 hektara jörð að Hallkelsstöðum í Borgarfirði. Jörðin er frábærlega staðsett í næsta nágrenni við Húsafell og með glæsilegu útsýni að Langjökli, Eiríksjökli, suður eftir Hallmundarhrauni og inn á Arnarvatnsheiðina. Gott beitarland er á jörðinni og stutt er í alla þjónustu í Húsafelli. Á jörðinni stendur 154,3 fermetra hús á þremur pöllum og með rislofti. Húsið er í nokkuð góðu ásigkomulagi, álklætt, með rafmagnskyndingu og 200 lítra hitakúti. Þá er 54,3 fermetra hlaða og 46,1 fermetra fjós við hlið húss. 19,2 fermetra reykhús og smiðja er fyrir ofan hús. Aðeins fjær stendur 107,6 fermetra ...

Lundur 13, 200 Kópavogur

3 Herbergja, 114.2 m2 Fjölbýlishús, Verð:67.000.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. sími 570-4500 kynnir 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í 6 hæða glæsilegri nýbyggingu við Lund nr. 13 í Kópavogi. Íbúðin er 114,2 fermetrar (þar af 8,7 fermetra sérgeymsla í kjallara) með suður verönd. Sér bílastæði merkt B59 í bílageymslu fylgir íbúðinni og lyfta er í húsinu. Eignin skiptist í: forstofu, svefnherbergi, hjónaherbergi (inngengt í fataherbergi úr hjónaherbergi), baðherbergi, þvottahús, rúmgott eldhús með eyju, stofa, borðstofa og svalir.  Skilalýsing: Frágangur innanhúss  Gólfefni Íbúðin sjálf verður afhent án gólfefna, nema á baðherbergi og þvottahúsi verða flísar. Flísar verða 30x60 cm. á gólfum á baðherbergi og þvottahúsi. Flísar á veggjum á baðherbergi verða 30x60 cm. eða sambærilegt.   Veggir Útveggir íbúðarinnar eru sandsparslaðir. Léttir ...

Bergstaðastræti 86, 101 Reykjavík

9 Herbergja, 260 m2 Einbýlishús, Verð:0 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir virkilega fallegt, vandað og algjörlega endurnýjað um 260,0 fermetra einbýlishús á þremur hæðum auk um 36,0 fermetra bílskúrs og 15,0 fermetra garðhýsis á eftirsóttum stað í Þingholtunum.  Í kjallara hússins er aukaíbúð með tveimur svefnherbergjum, fataherbergi, stofu, eldhúskrók og tveimur baðherbergjum.  Húsið er allt nýlega endurnýjað á mjög vandaðan og smekklegan máta, bæði að innan sem utan.  Skipt var um allar lagnir í húsinu, þ.m.t. raflagnir og töflur, neysluvatnslagnir, settur gólfhiti í allt húsið, skipt um klóaklagnir undir húsi og út í götu og drenlagnir endurnýjaðar.  Gólfefni eru öll ný og vönduð, flísar frá Villeryoy & Boch og gegnheilt ...


Leita

Svæði

Tegund
Stærð
 
Herbergi
 
Verð


Götuheiti
Annað
Sérinngangur
Lyfta í húsinu
Með aukaíbúð
BílskúrSýni 1 til 20 af 136


Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík - – Sími 5704500 – fastmark@fastmark.is - http://www.fastmark.is