Lundur 82, Kópavogur
90.800.000 Kr.
Raðhús
7 herb.
225,9 m2
90.800.000
Stofur
2
Herbergi
7
Baðherbergi
2
Svefnherbergi
5
Byggingaár
2019
Brunabótamat
0
Fasteignamat
12.600.000
Sjá allar myndir stórar Teikningar Senda á vin

Lýsing


FASTEIGNAMARKAÐURINN EHF, KYNNIR TIL SÖLU: STÓRGLÆSILEG RAÐHÚS Á FRÁBÆRUM STAÐ VIÐ LUND Í KÓPAVOGI. 
Glæsileg og rúmgóð raðhús við Lund í Kópavogi. Húsin eru frá 225,9 fm. til 237,3 fm. að stærð með bílskúr og eru á tveimur hæðum.

Húsin verða afhent tilbúin til innréttinga að innan en fullfrágengin að utan, einnig er möguleiki á að fá þau lengra kominn að innan.  Lóð afhendist fullfrágengin með grasþökum, timburveröndum við húsin, gróðri og bílastæði. Stéttar eru hellulagðar og hiti er í gangstíg framan við.  Bílastæði verða hellulögð.


Nánari lýsing:
Raðhús að Lundi 82, stærð íbúðarrýmis er 198,2 fm. og bílskúr er 27,7 fm., samtals er húsið því 225,9 fm.
Húsið sjálft er afhent án allra; gólfefna, allra- innréttinga, flísa, raflagnabúnaðar, innihurða og án hreinlætis- og elhússtækja.   Íbúðirnar eru upphitaðar með gólfhita en bílskúr með ofnakerfi.  Gólfhitakerfið fylgir frágengið og eru hitastýrðir lokar á því.  Rafmagns- og sjónvarpslögn fylgir ídregin miðað við samþykktar teikningar en án tengla- og rammaefnis. Útveggir íbúðarinnar eru einangraðir, múraðir og sandsparslaðir. Léttir innveggir eru hlaðnir úr vikur- eða gjallplötum, grófpússaðir og sandspartlaðir eða hefðbundnir gipsplötuveggir og sparslaðir. Steypt loft eru slípuð, sandspörsluð slétt eða fínúðuð.
Að utan verður húsið pússað slétt að utan og klætt með timbri á völdum stöðum  samkv.teikningu arkitekts.

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR OG TEIKNINGAR ERU Á SKRIFSTOFU FASTEIGNAMARKAÐARINS Í SÍMA 570-4500 EÐA Á NETFANGINU FASTMARK@FASTMARK.IS
 

Lundur er í fjölskylduvænu og fallegu umhverfi í hjarta Fossvogsdals. Hverfið er byggt upp með sex kjörnum og stórum grænum svæðum sem flæða á milli þeirra. Stutt er í margvíslega þjónustu og afþreyingu. Smáralindin, Kringlan svo ekki sé talað um menningarlífið í Gjánni, ss. Salurinn og Gerðarsafn, eru steinsnar frá Lundi. Fossvogsdalurinn með sinni einstöku fegurð, Öskjuhlíðin og rómaðar gönguleiðir umlykja Lundinn svo að gott jafnvægi er á milli byggðar og náttúru. Í Lundi verða um 400 íbúðir í fjölbýlis-, par og raðhúsum.


Lundur 80 - 84 SKILALÝSING 01.03.2019 

1. Frágangur innanhúss tilbúið undir tréverk. 
 
1.1. Gólfefni Íbúðin sjálf verður afhent án gólfefna.  
 
1.2. Veggir Útveggir íbúðarinnar eru sandsparslaðir. Léttir innveggir eru hlaðnir úr vikur- eða gjallplötum, grófpússaðir og sandsparslaðir eða hefðbundnir gipsplötuveggir sparslaðir. Veggir eru grunnaðir og málaðir með einni yfirferð af plastmálingu, gljástig 5. eða sambærilegt. 
 
1.3. Loft Steypt loft eru slípuð, sandspörsluð slétt. Loft eru grunnuð og máluð með tveimur yfirferðum af plastmálningu, gljástig 2-4 eða sambærilegt. Loft og veggir á baðherbergjum og þvottahúsum eru máluð með viðurkenndri votrýmismálningu þar sem við á. 
 
1.4. Gler Tvöfalt hefðbundið K-gler, verksmiðjugler er í öllum gluggum. Ábyrgð framleiðanda er samkvæmt skilmálum Samverk glerframleiðanda.  
 
1.5. Sólbekkir Sólbekkir fylgja ekki með. 
 
1.6. Hurðir Hurðir fylgja ekki með.   1.7. Fataskápar Fataskápar fylgja ekki með.  
 
1.8. Eldhús Eldhúsinnrétting, eldhústæki og blöndurnartæki fylgja ekki með.  
 
1.9. Baðherbergi Innrétting, og allur annar búnaður fylgir ekki með..  
 
1.10. Þvottahús Innrétting og allur annar búnaður fylgir ekki með. 
 
1.11. Sérgeymsla Steypt loft, veggir og gólf í sérgeymslum eru hreinsuð og máluð. Skilveggir í geymslu eru með timburgrind og málaðri plötuklæðningu þar sem við á samvæmt teikningu. Sérgeymslur eru án innréttinga.  
 
1.12. Timburverandir Timburverandir fylgja íbúðum á jarðhæð þar sem við á. 
 
 
1.13. Hitakerfi Íbúðirnar eru upphitaðar með gólfhita en bílskúr með ofnakerfi skv. teikningum. Góflhita er stýrt með þráðlausum hitanemum á vegg rýmis. Gólfhitakerfið fylgir frágegið. Ekki er varmaskiptir á gólfhita og ofnakerfinu. 
 
1.14. Loftræsi-, vatns- og þrifalagnir Loftræsislagnir eru frágengnE, vatns,- og þrifalagnir fylgja frágengnar að töppunarstöðum.skv. teikningum. Forhitari er á heitu neysluvatni. 
 
1.15. Rafmagns- og sjónvarpslagnir Rafmangs- og sjónvarpslögn er ídregin miðað við samþykktar teikningar án tengla-og rammaefnis. Rafmagnstöflur eru frágengnar miðað við vinnurafmagn. 
 
1.16. Útidyrahurðir Allar útihurðar fylgja frágengnar. Útidyrahurð er hefðbundin tré útidyrahurð. 
 
1.17. Bílskúr Útveggir verða einangraðir, pússarðir og málaðir. Gólf er steypt og vélslípað án frekari meðhöndlunar  Sprungur geta myndast á yfirborði gólfsins sem verða ekki meðhöndlaðar frekar. Hurð fyrir bílskúr fylgir frágengin með sjálfvirkum opnunarbúnaði og einni fjarstýringu. 
 
1.18. Sorp og sorpgeymslur Sorpskýli verur uppsett og frágenið samkv. teikningu. 
 
2. Frágangur utanhúss 
 
2.1. Klæðning og einangrun Húsið er einangrað að innan og pússað.  Að utan er húsið sléttpússað. Einstaka fletir eru timburklæddir og eða málaðir í öðrum lit en annrs er húsið málað hvítt.   
 
2.2. Steypt þak Þakplata er steypt með vatnshalla að niðurföllum. Ofan á steypa plötu kemur tvöfalt lag af eldsoðnum tjörupappa. Einangrun er rakaþolin þrýstieinangrun. Ofaná einangrun kemur vatnsvarnardúkur með öndun, einangrun er fergt með sjávarmöl/völusteinum. Niðurföll eru tengd regnvatnslögnum. 
 
2.3. Svalir á þakíbúðum. Svalir eru steyptar með vatnshalla að niðurföllum. Ofan á steypa plötu kemur tvöfalt lag af eldsoðnum tjörupappa, timburlektur og rakaþolin þrýstieinangrun. Svalagólf er klætt með furuboðrum. 
 
2.4. Svalir Svalagólf eru steypt, flotuð og eða slípuð. Svalahandrið eru úr áli og gleri. Útiljós og rafmagnstengill er á svölum. Svalaloft eru steypt slípuð grunnuð og máluð.  
 
  2.5. Gluggar Gluggar eru álklæddir timburgluggar frá Berki. Opnanleg gluggafög fylgja frágengin, svo og allar úti- og svalahurðir að fullu frágengnar með þéttiköntum. 

 2.6. Lóð Lóð er fullfrágengin með grasþökum og gróðri samkvæmt leiðbeinandi teikningu landslagsarkitekts. Stéttar næst húsi eru hellulagðar og snjóbræðslulögn í gangstíg framan við húsið og í plani fyrir framan bílskúrshurð samkvæmt teikningu. Allur lóðarfrágangur  við húsið getur ekki endurspeglað að fullu teikningar lóðarhönnuða né samþykktar byggingarnefndateikningar arkitekts s.s gras, gróður, palla við íbúðir og allan annan frágang. Endanlegt útlit og allur frágangur lóðarinnar sem og aðlögun að næsta götum,byggingum og lóðarmörkum verður samkvæmt ákvörðun verkefnastjóra og skrúðgarðyrkjumeistara Byggingarfélags Gylfa og Gunnars hverju sinni.   
 
3. Hönnuðir  Arkitektar: Guðmundur Gunnlaugsson (Archus) og Gunnar Páll Kristinsson (Rýma arkitektar). Verkfræðihönnun: TAG teiknistofa ehf. Raflagnahönnun:  VSB. 
 
4. Byggingaraðili Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf., www.bygg.is 
 
Athygli skal vakin á því að Byggingarfélag Gylfa og Gunnars áskilur sér allan rétt til að gera útlits,efnis- og tæknilegar breytingar meðan á byggingarframkvæmdum stendur. 
 
Ef kaupandi kemur til með að fá aðra aðila/meistara til að klára pípu- og raflangir þá þarf að fara fram meistaraskipti á þeim verkþáttum.  
 
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars ehf. mun síðan óska eftir að lokaúttekt með Byggingarfulltrúa Kópavogs fari fram innan 6.mánaða frá því að kaupandi flytur inn. 
 
 
5. Afhendingartími Íbúðir verða afhentar byrjun sumars 2019.  Lóð verða afhent haustið 2019.  
Allar breytingar á íbúðinni sjálfri og einstaka hluta í henni að ósk kaupanda geta haft áhrif á afhendingartíma til seinkunnar.  
6. Til áréttingar  Seljandi áskilur sér rétt til að láta breyta teikningum á byggingartímanum í samráði við arkitekta og hönnuði að fengnu samþykki byggingaryfirvalda sé þess þörf vegna tæknilegra útfærslna. 
 
 Í nýjum íbúðum er mikill byggingaraki í steypuvirkinu. Þessi raki mun hverfa á einu til tveimur árum en það er þó algjörlega háð útloftun í íbúðinni. Nauðsynlegt er að fylgjast með vatnsmyndun (döggun) innan á gleri. Ef mikil bleyta safnast saman neðst á glerinu getur vatnið skemmt gluggann, gólfefni, málningu og spörslun. Því er mikilvægt að hafa gluggafögin lítillega opin til að tryggja útloftun, sérstaklega þegar tekur að kólna. 
 
 Íbúðareigandi gæti þurft að hreinsa sigti á blöndunartækjum nokkrum sinnum eftir að flutt er inn í íbúðina og fylgjast með niðurföllum í þvottahúsi, baði og úti á svölum. 
 
 Svalagólf er nauðsynlegt að sílanbera á ca. 2ja ára fresti ef þau eru ekki flísalögð. 
 
 Nauðsynlegt er að sílanbera steiningu eða á ca. 2ja ára fresti. 

 
 Nauðsynlegt er að smyrja lamir á opnanlegum fögum og svalahurðum svo þau festist ekki. 
 
 Við afhendingu skal kaupandi skoða íbúðina ítarlega.  Ef einhverjir ágallar finnast skal kaupandi, áður en hann hefur framkvæmdir í íbúðinni, afhenda fulltrúa Bygg undirritað eyðublað þar sem þessir ágallar eru taldir upp. 
 
 Varast ber að setja plastfilmu eða merkingu á gler eða setja gardínur þétt að gleri vegna rakamyndunar og sprunguhættu. 
 
 Aðalhurðir og bílageymsluhurðir verður að fylgjast vel með og umgangast þannig að engar þvinganir verði við umgang þeirra.  Reglulegt viðhald hurðanna er nauðsynlegt. 
 
 Íbúðarkaupendur gera sér grein fyrir að í  geymslum geta verið lagnir í loftum og á veggjum sem nauðsynlegar eru vegna lagnaleiða hússins. 
 
Senda fyrirspurn vegna

Lundur 82

CAPTCHA code


Guðmundur Th. Jónsson
Lögg. fasteignasali